Categori: Blog

The Collected Stories ac ochr dywyll Dylan

Ar ôl gwrando ar ei ddarllediadau hiraethus enwog megis Quite Early One Morning a darllen ei farddoniaeth heddychlon, hyfryd, megis Fern Hill, roeddwn i’n credu fy mod yn adnabod Dylan. Roeddwn i’n anghywir. Rydw i wedi bod yn darllen The

Penblwydd Hapus Dylan!

Bydd gweithgareddau barddoniaeth, crefftau a theisen yn rhan o’r digwyddiad difyr hwn i deuluoedd a fydd yn dathlu pen-blwydd mab enwocaf Abertawe. I nodi’r diwrnod y byddai Dylan wedi dathlu’i ben-blwydd yn 105 oed, trefnwyd prynhawn o weithgareddau am ddim,

Rydyn ni wedi bod yn brysur!

Rydym wedi cael haf prysur hyfryd o weithdai a gweithgareddau yma yng Nghanolfan Dylan Thomas. Gan ddefnyddio darllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’ fel ein man cychwyn, mae ein sesiynau wedi cynnwys creu dyddlyfrau, addurno papur ysgrifennu ac ysgrifennu llythyr

Cardiau Post Holiday Memory

Mae ein man dysgu i deuluoedd wedi bod ar agor trwy’r gwyliau ysgol i ymwelwyr allu galw heibio i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau creadigol, sy’n seiliedig ar ddarllediad Dylan Thomas o ‘Holiday Memory’. Gan ddefnyddio deunyddiau gwahanol a

Sgwad Sgwennu’r Ifanc Canolfan Dylan Thomas yn dathlu 50 mlwyddiant Abertawe

I goffáu 50 mlynedd ers i Abertawe dderbyn statws dinas, trefnodd Canolfan Dylan Thomas ddau weithdy Sgwad Sgwennu’r Ifanc arbennig â thema ar gyfer ein grwpiau oedran uwchradd ym mis Gorffennaf. Dan arweiniad yr awdur arobryn, Rebecca F John, dechreuodd

Top