Categori: Blog

Rydyn ni wedi bod yn brysur!

Rydym wedi cael haf prysur hyfryd o weithdai a gweithgareddau yma yng Nghanolfan Dylan Thomas. Gan ddefnyddio darllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’ fel ein man cychwyn, mae ein sesiynau wedi cynnwys creu dyddlyfrau, addurno papur ysgrifennu ac ysgrifennu llythyr

Cardiau Post Holiday Memory

Mae ein man dysgu i deuluoedd wedi bod ar agor trwy’r gwyliau ysgol i ymwelwyr allu galw heibio i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau creadigol, sy’n seiliedig ar ddarllediad Dylan Thomas o ‘Holiday Memory’. Gan ddefnyddio deunyddiau gwahanol a

Sgwad Sgwennu’r Ifanc Canolfan Dylan Thomas yn dathlu 50 mlwyddiant Abertawe

I goffáu 50 mlynedd ers i Abertawe dderbyn statws dinas, trefnodd Canolfan Dylan Thomas ddau weithdy Sgwad Sgwennu’r Ifanc arbennig â thema ar gyfer ein grwpiau oedran uwchradd ym mis Gorffennaf. Dan arweiniad yr awdur arobryn, Rebecca F John, dechreuodd

‘A tune on an ice-cream cornet’: Holiday Memory (1946)

Er ei fod yn adnabyddus am ei farddoniaeth, roeddwn yn llawn cyffro ar ôl darganfod bod Dylan hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y radio a ffilmiau. Wrth grwydro trwy’r arddangosfa, deuthum ar draws tudalen o un o’i ddarllediadau a dyna

Tagiwyd: , , , , , , , , ,

The Death of the King’s Canary

‘Leave the tortoise alone, Mrs Porter. He’s not dead. He’s thinking.’-The Death of the King’s Canary by Dylan Thomas and John Davenport  O’r diwedd! Rwyf wedi darllen nofel Dylan (a ysgrifennwyd ar y cyd gyda John Davenport), sef The

Top