Croeso nôl – rydym wedi gweld eich eisiau!

Croeso nôl – rydym wedi gweld eich eisiau!

Rydym yn falch iawn o fod ar agor eto! Nid yw’n syndod y bu’n rhaid i ni wneud rhai newidiadau y byddwch yn sylwi arnynt pan fyddwch yn dod i Arddangosfa Dylan Thomas. Rydym wedi dewis rhai o’n hoff ddyfyniadau gan Dylan i’n helpu i’w cyfleu.

‘Time has ticked a heaven round the stars’

Ein horiau agor dros dro yw 10am i 4.30pm ddydd Mercher i ddydd Sul. Does dim angen i chi gadw slot i ymweld, ond byddwn yn monitro niferoedd ar y safle i sicrhau bod digon o le i bobl cadw pellter corfforol oddi wrth ei gilydd. Ffoniwch ni os ydych yn grŵp mawr a gallwn eich cynghori ymhellach.

Cymerwch gip ar ein llwybr Gwyliau’r Pasg

‘And cure me of ills’

Fel sy’n gyffredin mewn lleoliadau eraill, gofynnwn i chi gysylltu â ni ac aildrefnu’ch ymweliad os ydych yn teimlo’n sâl ar y diwrnod neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi profi’n bositif am COVID.

‘And before you let the sun in, mind it wipes its shoes’.

Byddwch mor lân â Mrs Ogmore-Pritchard yn Under Milk Wood! Mae mannau diheintio i chi eu defnyddio yn y cyntedd ac wrth i chi gyrraedd ein harddangosfa Dwlu ar y Geiriau.

Dylan loved reading in the bath…

Cadwch bellter cymdeithasol pan fyddwch chi yn Arddangosfa Dylan Thomas. Rydym wedi gosod sticeri ar y llawr i’ch helpu – ond hoffem i chi hefyd ddychmygu bod rhaid i chi gadw hyd ‘Dylan yn y bath’ i ffwrdd o’ch gilydd.

‘O make me a mask’

Gwisgwch orchudd wyneb oni bai eich bod wedi’ch eithrio.

‘Whose wizard shape I trace in the cavernous skull’

Rydym yn annog ein holl ymwelwyr i wirio ap y GIG, neu i adael manylion cyswllt ar gyfer Profi, Olrhain a Diogelu. Caiff manylion cyswllt eu cadw am 21 o ddiwrnodau’n unig, ac mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael yma https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus

‘the star-gestured children’

Rydym yn arbennig o gyffrous i groesawu ein hymwelwyr ieuengaf yn ôl! Er nad yw ein man dysgu ar agor eto, mae ein Llwybr i Blant a gael – dewch â’ch pensil eich hun i’w gwblhau! Mae gennym hefyd lu o weithgareddau a phethau hwyl i’w lawrlwytho yma.

‘I will knit you a wallet of forget-me-not blue, for the money to be comfy’

Os ydych chi am brynu rhywbeth o’n siop, byddai’n wych pe gallech dalu gyda cherdyn ond os nad yw hynny’n bosib, rydym hefyd yn derbyn arian parod.

Os hoffech wybod rhagor am yr hyn sydd i’w ddisgwyl pan fyddwch yn dod i Ganolfan Dylan Thomas, mae croeso i chi’n ffonio ni ar 01792 463980.


Mwynhewch eich ymweliad!

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.

This post is also available in: English