Byddwn yn cynnal dau weithdy, a arweinir gan Natalie Ann Holbrow yn y bore a chan Jonathan Edwards yn y prynhawn. Mae bod yn greadigol yn amgylchedd ysbrydoledig Canolfan Dylan Thomas yn ffordd berffaith o ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas …

Mae Poetry Wales yn dod i Ganolfan Dylan Thomas! Read More »

Linda Evans o Ganolfan Dylan Thomas yn rhoi ei barn am Abertawe nawr ac yn y gorffennol. Ar 3 Gorffennaf 1969, safodd Tywysog Charles, a oedd newydd ei goroni’n Dywysog Cymru, ar risiau Neuadd y Ddinas Abertawe a datganodd fod …

Abertawe Dylan: 50 mlynedd fel dinas Read More »

Ar ôl gwrando ar ei ddarllediadau hiraethus enwog megis Quite Early One Morning a darllen ei farddoniaeth heddychlon, hyfryd, megis Fern Hill, roeddwn i’n credu fy mod yn adnabod Dylan. Roeddwn i’n anghywir. Rydw i wedi bod yn darllen The …

The Collected Stories ac ochr dywyll Dylan Read More »

Bydd gweithgareddau barddoniaeth, crefftau a theisen yn rhan o’r digwyddiad difyr hwn i deuluoedd a fydd yn dathlu pen-blwydd mab enwocaf Abertawe. I nodi’r diwrnod y byddai Dylan wedi dathlu’i ben-blwydd yn 105 oed, trefnwyd prynhawn o weithgareddau am ddim, …

Penblwydd Hapus Dylan! Read More »

Rydym wedi cael haf prysur hyfryd o weithdai a gweithgareddau yma yng Nghanolfan Dylan Thomas. Gan ddefnyddio darllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’ fel ein man cychwyn, mae ein sesiynau wedi cynnwys creu dyddlyfrau, addurno papur ysgrifennu ac ysgrifennu llythyr …

Rydyn ni wedi bod yn brysur! Read More »