Blynyddoedd cynnar Dylan

Blynyddoedd cynnar bywyd Dylan – dilynwch y dolenni yn y testun i gael mwy o wybodaeth am y cymeriadau ym mywyd Dylan.
image depicting 5, Cwmdonkin Drive, where Dylan Thomas was born
5, Cwmdonkin Drive, where Dylan Thomas was born

1913

Rhagfyr 8: Geni Caitlin Macnamara yn Hammersmith, Llundain.

“”I was born in a large Welsh industrial town at the beginning of the Great War: an ugly, lovely town (or so it was, and is, to me)”
Return Journey”

1914

27 Hydref: Geni Dylan Marlais Thomas yn 5 Cwmdonkin Drive, yr Uplands, Abertawe. Roedd ei dad, David John (DJ) Thomas yn Uwch-feistr Saesneg yn Ysgol Ramadeg Abertawe.

Daeth teuluoedd DJ a’i wraig Florence o Sir Gâr, ac roedd y ddau ohonynt yn siaradwyr Cymraeg rhugl. Fodd bynnag, dilynodd DJ a Florrie gonfensiwn y cyfnod, gan beidio â magu Dylan a’i chwaer h?n Nancy Marles Thomas i siarad Cymraeg.

“‘I see that Mr Thomas … has been straining his eyesight. But it isn’t over his homework, is it, gentlemen?’
The Fight”

This post is also available in: English