Gweithgareddau a lawrlwythiadau

Er bod Arddangosfa Dylan Thomas ar gau o hyd, bydd y tîm yn parhau i’n helpu i archwilio’r arddangosfa rithwir ‘Dwlu ar y Geiriau’ dros yr hydref, ac i ddysgu am Dylan o’n cartrefi ein hunain.

Mae’r tîm wedi creu gweithgareddau difyr y gellir eu lawrlwytho i chi eu mwynhau gartref yr hydref hwn. Mae hwn yn dymor arbennig i Dylan oherwydd fe’i ganwyd ar 27 Hydref ac roedd yn ysgrifennu’n gyson am yr adeg hon o’r flwyddyn yn ei gerddi. Cadwch lygad am ysgogiadau ysgrifennu, gemau barddoniaeth, chwileiriau a thaflen liwio arbennig.

Cadwch lygad ar Facebook a Twitter am ragor o fanylion, a sgroliwch lawr i weld gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho.

Llwybr Cerdded Dylan Thomas o gwmpas Marina Abertawe

Os ydych chi’n byw ger Marina Abertawe, beth am ychwanegu ychydig o ddiwylliant at eich sesiwn ymarfer corff ddyddiol a mwynhau taith gerdded ar thema Dylan drwy ran o’r Ardal Forol? Hyd y daith gerdded wastad hon yw tua 1 cilometr, a gall gymryd hyd at 20-25 munud.

This post is also available in: English