Cofiannau Dylan

Nid yw hon yn rhestr gyflawn na’n rhestr ddarllen argymelledig, ond dengys yr amrywiaeth o waith cyhoeddedig am Dylan.

John Malcolm Brinnin – Dylan Thomas in America
(Llundain: Dent, 1956)

Paul Ferris – Dylan Thomas: The Biography
(Llundain: Phoenix, 2000)
Mae Dylan Thomas: The Biography ar gael ar-lein yn Siop Abertawe.

Paul Ferris – Caitlin: The Life of Caitlin Thomas
(Llundain: Pimlico, 1995)

Constantine Fitzgibbon – The Life of Dylan Thomas
(Llundain: Dent, 1965)

Daniel Jones – My Friend Dylan Thomas
(Llundain: Dent, 1977)

Andrew Lycett – Dylan Thomas – A New Life
(Llundain: Weidenfeld a Nicholson, 2003)
Mae A New Life ar gael ar-lein yn Siop Abertawe.

Bill Read – The Days of Dylan Thomas, Cofiant Darluniadol gyda ffotograffau gan Rollie McKenna
(Llundain: Weidenfeld a Nicholson, 1964)

Caitlin Thomas – Double Drink Story
(Llundain: Virago, 1999)
Mae Double Drink Story ar gael ar-lein yn Siop Abertawe.

Caitlin Thomas a George Tremlett – Caitlin: Life with Dylan Thomas
(Efrog Newydd: Henry Holt, 1996)

David N. Thomas (gol.) – Dylan Remembered Volume 1 – Cyfweliadau gan Colin Edwards, golygwyd gan David N. Thomas
(Pen-y-bont ar Ogwr: Seren, 2003)

David N. Thomas (gol.) – Dylan Remembered Volume 2 – Cyfweliadau gan Colin Edwards, golygwyd gan David N. Thomas
(Pen-y-bont ar Ogwr: Seren, 2004)

Gwen Watkins – Portrait of a Friend
(Llandysul: Gomer, 1983)

 

This post is also available in: English