Awdur: Ian Rees

Rydyn ni wedi cael amser hyfryd yng Nghanolfan Dylan Thomas yn ystod yr hanner tymor hwn, gyda’r Lle Dysgu ar agor trwy’r wythnos ar gyfer gweithdai a gweithgareddau a arweinir gennych chi. Prif thema’r wythnos oedd ‘Teithiau Dylan’ gyda chyfleoedd …

Hwyl Hanner Tymor a Dylan vs Y Dyn Ffwng Read More »

Dydd Gwener 23 Rhagfyr: Yn cau am 12pm Dydd Sadwrn 24 – Dydd Mercher 28 Rhagfyr: Ar gau Dydd Iau 29 – Dydd Sadwrn 31 Rhagfyr: 10am – 4.30pm Dydd Sul 1 – Dydd Llun 2 Ionawr: Ar gau Dydd …

Amserau Agor Dros y Nadolig Read More »

Yn dilyn marwolaeth Dylan Thomas, cymerodd Ethel Ross, chwaer-yng-nghyfraith Alfred Janes, gyfres o luniau o Abertawe Dylan gyda dyfyniad priodol o’i waith, yn cyd-fynd â nhw. Roedd Ethel, hoelen wyth Cwmni Theatr Fach, yn adnabod Dylan a’i gylch o ffrindiau …

Ugly, Lovely: Dylan Thomas’s Swansea & Carmarthenshire of the 1950s in Pictures Read More »

Digwyddiad gan “Blant mewn Amgueddfeydd” yw’r Diwrnod Meddiannu i ddathlu cyfraniadau plant a phobl ifanc i amgueddfeydd, orielau, sefydliadau celf, archifau a safleoedd treftadaeth. Ar y diwrnod hwn, byddant yn derbyn rolau pwysig gan weithio law yn llaw â staff …

Plant mewn Amgueddfeydd: Diwrnod Meddiannu Read More »

Tagiwyd: , , , , ,

Ymunwch â ni am haf llawn hwyl greadigol i’r teulu gyda Phasbort Marina! Mae Amgueddfa Abertawe, Oriel Mission, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Locws a Chanolfan Dylan Thomas wedi trefnu detholiad cyffrous o weithgareddau i deuluoedd gymryd rhan ynddynt dros wyliau’r …

Pasbort Marina Read More »

Tagiwyd: , , ,