Tag: theatre

Rydym yn croesawu’r cyntaf o berfformiadau Shakespeare 400 Fluellen i Ganolfan Dylan Thomas ddydd Sadwrn 23 Ebrill, i goffáu dyddiad geni (a dyddiad marwolaeth!) William Shakespeare. Dathliad ysgafngalon o waith y dyn a ddisgrifiwyd gan ei ffrind a’i gyd-ddramodydd, Ben …

William Shakespeare “the wonder of our stage!” Read More »

Tagiwyd: , ,

  Mae 23 Ebrill eleni yn nodi 400 mlynedd ers marwolaeth William Shakespeare a hefyd 452 o flynyddoedd ers ei enedigaeth. Dechreuodd gariad Dylan Thomas at Shakespeare o oed cynnar a pharhaodd trwy gydol ei fywyd. ‘When he was very …

Dylan a Shakespeare Read More »

Tagiwyd: , , ,

Yn dilyn marwolaeth Dylan Thomas ym 1953, bu Ethel Ross, chwaer yng nghyfraith Alfred Janes, yn tynnu ffotograffau o Abertawe Dylan, gyda dyfyniadau priodol o’i waith yn benawdau iddynt. Adnabu Ethel, un o hoelion wyth y Little Theatre Company, Dylan …

Lunch at Mussolini’s’: Ethel Ross a Dylan Thomas Read More »

Tagiwyd: , , , , , , , , , , , ,