‘The rocketing wind’

Yng Nghymru, ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, gall y tywydd fod yn hynod anrhagweladwy; nodweddir yr amser byrhoedlog rhwng diwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn yn aml gan dywydd stormus, annymunol o oer gyda gwyntoedd cythreulig, yn ogystal

‘Return Journey’ a digwyddiadau eraill ym mis Chwefror

Digwyddodd un o ddigwyddiadau pwysicaf bywyd Dylan Thomas, ar lefel bersonol ac, o ganlyniad, ar lefel lenyddol bellgyrhaeddol, ym mis Chwefror.  Fe’i hadwaenir fel y Blitz Tair Noson, rhwng 19 a 21 Chwefror 1941, pan gafwyd cyfres ddistrywiol o gyrchoedd

Cerdd y Mis: ‘A Winter’s Tale’

‘Once when the world turned old On a star of faith pure as the drifting bread, As the food and flames of the snow, a man unrolled The scrolls of fire that burned in his heart and head,’ ‘A Winter’s

A Child’s Christmas in Wales…

Cyn perfformiad Cwmni Theatr Fluellen o A Child’s Christmas in Wales ar 14 Rhagfyr (gwybodaeth am docynnau yma), bydd Charlotte Rogers o Ganolfan Dylan Thomas yn ystyried apêl fyd-eang stori hudol Dylan. ‘Roedd hi’n bwrw eira. Roedd hi wastad yn

Rydym yn cael ein meddiannu!

Ar gyfer Diwrnod Plant yn Meddiannu’r Amgueddfeydd eleni, rydym wedi ymuno ag Amgueddfa Abertawe a Brownis Casllwchwr

Top