Sesiwn i Wirfoddolwyr Crefftau

Date/Time
18/02/2023 - 20/05/2023
10:30 am - 1:00 pm


  • 18 Chwefror, 10.30am – 1.00pm 
  • 18 Mawrth, 10.30am – 1pm
  • 15 Ebrill, 10.30am – 1pm
  • 20 Mai, 10.30am – 1pm

Mae ein Gwirfoddolwyr Crefftau’n cwrdd bob mis i greu amrywiaeth o eitemau i helpu gyda’n gwaith addysg ac ymgysylltu.

Mae prosiectau’n cynnwys gwnïo pypedau bys, gwnïo gwisgoedd ffansi sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn, a chreu adnoddau synhwyraidd – wedi’u hysbrydoli gan waith Dylan.

Dewch i fod yn rhan o’n tîm anhygoel!

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Nicola yng Nghanolfan Dylan Thomas yn nicola.kelly@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 463980

This post is also available in: English