Llais a chymeriad mewn barddoniaeth: Gweithdy i Oedolion gydag Anna Lewis

Date/Time
22/07/2017
10:00 am - 12:30 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Yn aml rydym yn clywed am bwysigrwydd datblygu ‘llais’ arbennig mewn barddoniaeth – ond beth os ydych am fynd ati i archwilio safbwyntiau gwahanol yn eich ysgrifennu? Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar sut gallwn ehangu ar amrywiaeth a dyfnder ein lleisiau unigryw ein hunain drwy arbrofi gan ddefnyddio personâu a safbwyntiau gwahanol.

Mae pamffled newydd Anna Lewis, ‘A White Year’, ar gael nawr o Maquette. Wedi’i osod dros gyfres o flwyddyn yn llyndref o’r Oes Haearn yn Glastonbury, mae’r cerddi hyn yn hel ffeithiau ynghyd am fywyd a marwolaeth yn y pentref gyda newid amgylcheddol trafferthus. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyfan cyntaf, ‘Other Harbours’, gan Parthian yn 2012. Cyhoeddwyd ‘The Blue Cell’, cerddi sy’n seiliedig ar fywydau seintiau Cymreig o’r canol oesoedd cynnar gan Rack Press yn 2015.

Tocynnau

  • Pris Llawn £10
  • Consesiynau £7
  • PTL Abertawe £4


Book now

This post is also available in: English