Gweithdy ‘Holiday Memory’: Blychau Cofrodd Bach yr Amgueddfa

Gweithdy ‘Holiday Memory’: Blychau Cofrodd Bach yr Amgueddfa

Date/Time
02/09/2022
1:00 pm - 4:00 pm


Ymunwch â ni yr haf hwn wrth i’n gweithdai ar thema ‘Holiday Memory’, sy’n addas i deuluoedd, ddychwelyd i Ganolfan Dylan Thomas. Mae ein hamgueddfa yn llawn arteffactau arbennig! Gan ddefnyddio hyn fel ysbrydoliaeth, byddwn yn gwneud ein blychau cofrodd bach yr amgueddfa ein hunain. Dewch ag unrhyw drysorau rydych chi wedi’u cadw o wyliau’r haf gyda chi i’w rhoi yn eich amgueddfa neu gwnewch flwch amgueddfa i ychwanegu pethau ato gartref.

Mae ein holl weithdai wedi’u cynllunio gyda hygyrchedd mewn golwg; cysylltwch â’r Ganolfan os hoffech drafod gofynion mynediad. Cofiwch fod lle i 35 yn ein gweithdy. Os nad oes lle ar gael yn syth ar ôl cyrraedd, bydd llwybr a gweithgareddau i’w mwynhau yn ein lle arddangos.

Mae’r gweithdy hwn yn fwyaf addas ar gyfer teuluoedd, o 5 oed i oedolion. Mae ardal weithgareddau hefyd ar gael ar gyfer plant iau.

Galwch heibio rhwng 1pm a 4pm

Am ddim

This post is also available in: English