Gweithdy Barddoniaeth Meistri Dyfeisio gyda Sophie McKeand

Gweithdy Barddoniaeth Meistri Dyfeisio gyda Sophie McKeand

Date/Time
23/08/2016
1:00 pm - 3:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Gweithdy Barddoniaeth Meistri Dyfeisio gyda Sophie McKeand i blant a phobl ifanc 8-13 oed.

‘You mean whales’, Sophie said. ‘Wales is something quite different.’
‘Wales is whales’, the Giant said. ‘Don’t gobblefunk around with words. I will now give you another example. Human beans from Jersey has a most disgustable woolly tickle on the tongue…human beans from Jersey is tasting of cardigans.’

Roald Dahl, The BFG.

©RDNL 2016
©RDNL 2016

Roedd creu geiriau ac iaith lol yn rhywbeth roedd Roald Dahl yn ymhyfrydu ynddo gyda’i ddefnydd hydswyngyfareddol o iaith a chwarae ar eiriau go-ogleisiol.

Gan weithio gyda’n grŵp, dringwch y tu mewn i eiriau, eu cnoi, eu drysu a’u rhwygo er mwyn creu cerdd newydd.

Tocynnau

£2.00 Mae lleoedd yn gyfyngedig: cofiwch gadw lle ymlaen llaw.

Book now

Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o ddathliadau Roald Dahl 100 Cymru.

Dyfeisio Digwyddiad - Invent your Event - Chapter 2 Logo 1

This post is also available in: English