Creu eich cymeriadau llyfr comig eich hun

Creu eich cymeriadau llyfr comig eich hun

Date/Time
19/08/2022
10:00 am - 3:30 pm


Ymunwch â’r ysgrifennydd, y darlunydd a’r cyflwynydd radio a theledu gwych, Sion Tomos Owen i greu eich cymeriadau llyfr comig eich hun!

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer plant rhwng 7 a 12 oed a’u teuluoedd. Mae croeso i frodyr a chwiorydd iau ymuno ond efallai y bydd angen cymorth ychwanegol gan oedolyn. Cyfyngir pob sesiwn i bedwar grŵp o hyd at chwe oedolyn neu blentyn sy’n cymryd rhan; dylai fod un neu fwy o oedolion yn cymryd rhan ym mhob grŵp.

 

Cefnogir gan Lenyddiaeth Cymru

 

Am ddim – Prynu tocynnau

This post is also available in: English