Creu eich cymeriadau llyfr comig eich hun

Date/Time
02/08/2023
1:30 pm - 3:30 pm


2 Awst, 10am – 12 ganol dydd a 1.30pm – 3.30pm

Ymunwch â’r ysgrifennydd, y darlunydd a’r cyflwynydd radio a theledu gwych, Siôn Tomos Owen i greu eich cymeriadau llyfr comig eich hun!

Mae’r gweithdy dwyieithog hwn ar gyfer plant rhwng 7 a 12 oed a’u teuluoedd. Mae croeso i frodyr a chwiorydd iau ymuno ond efallai bydd angen cymorth ychwanegol arnynt gan oedolyn; mae croeso i blant hŷn hefyd! Cyfyngir pob sesiwn i bedwar grŵp o hyd at chwe oedolyn neu blentyn sy’n cymryd rhan; dylai fod un neu fwy o oedolion yn cymryd rhan ym mhob grŵp.

Am ddim. Archebwch fwrdd eich teulu drwy’r ddolen hon:

Cefnogir gan Lenyddiaeth Cymru.

This post is also available in: English