Y Dechrau

Date/Time
17/10/2014 - 28/10/2014
All Day

Location
Dylan Thomas Birthplace


Deng niwrnod o ddathliadau hyd at a’r tu hwnt i ganmlwyddiant geni Dylan Thomas, gan gynnwys perfformiadau o’r ddrama benodol i’r safle a gomisiynwyd yn arbennig, sef ‘First Love’, teyrngedau parhaus gan ‘100 Voices’ a digwyddiad arbennig wrth i sylw’r byd droi at y man geni wrth i ni nesáu at awr y canmlwyddiant ar noson 27 Hydref.

This post is also available in: English