Theatr Yn Cyflwyno The Saliva Milkshake Gan Howard Brenton

Theatr Yn Cyflwyno The Saliva Milkshake Gan Howard Brenton

Date/Time
23/11/2013
1:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Profodd Howard Brenton ei fod yn un o hoelion wyth byd gwleidyddol y theatr ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif. Mae The Saliva Milkshake yn ddrama bwerus sy’n procio’r cof am derfysgaeth a thynged person deallus rhyddfrydol sy’n cael ei ddal yn y croesdanio. Mae holl gyflwyniadau Ffocws ar y Theatr yn gyflwyniadau sgript-mewn-llaw a bydd sgwrs am y dramodydd cyn y perfformiad.

Pob Tocyn: £5

Cadwch le ar-lein nawr (bydd rhaid talu ffi archebu fach) neu ffoniwch 01792 463980.

This post is also available in: English