*Wedi’i ohirio* Taith Dywys: Abertawe Dylan

*Wedi’i ohirio* Taith Dywys: Abertawe Dylan

Date/Time
12/04/2020
10:30 am - 12:30 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


*Digwyddiad wedi’i ohirio*

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Abertawe’n atal llawer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol i helpu’r gymuned i ymladd yn erbyn coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a drefnwyd eisoes sy’n cynnwys cyswllt agos ag eraill am gyfnod hir mewn lleoliadau hamdden a chanolfannau cymunedol etc. O ganlyniad, mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod y digwyddiad hwn wedi’i ohirio. Welwn ni chi cyn bo hir!


Bydd Cwmni Theatr Fluellen yn cyflwyno taith dywys fywiog a difyr sy’n seiliedig ar berfformiad o gwmpas canol Abertawe Dylan. Bydd yn dechrau yng Nghanolfan Dylan Thomas ac yn cynnwys Sgwâr Dylan Thomas, The Three Lamps, Sgwâr y Castell, a safle’r Kardomah. Daw’r daith i ben yn y No Sign Wine Bar.

Pris Llawn £10
Consesiynau £7
PTL Abertawe £4

Tocynnau

This post is also available in: English