*Wedi’i ganslo* Sgwad Sgwennu Pobl Ifanc ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed gyda Natalie Ann Holborrow

*Wedi’i ganslo* Sgwad Sgwennu Pobl Ifanc ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed gyda Natalie Ann Holborrow

Date/Time
28/03/2020
10:00 am - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


*Digwyddiad wedi’i ganslo*

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Abertawe’n atal llawer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol o 18 Mawrth i helpu’r gymuned i ymladd yn erbyn coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a drefnwyd eisoes sy’n cynnwys cyswllt agos ag eraill am gyfnod hir mewn lleoliadau hamdden a chanolfannau cymunedol etc. O ganlyniad, mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod y digwyddiad hwn wedi’i ganslo.

Welwn ni chi cyn bo hir!


10am – 12.30pm neu 1.30pm – 4pm

Sgwad Sgwennu Pobl Ifanc ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed gyda Natalie Ann Holborrow.

Rydym wrth ein boddau i groesawu Natalie Ann Holborow, bardd arobryn o Abertawe, i arwain ail sesiwn y tymor.

Gallwch ddewis rhwng sesiwn y bore neu’r prynhawn;  Cysylltwch â ni drwy e-bostio LlenyddiaethDylan.Thomas@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 463980 i gadw lle.

Cefnogir gan Lenyddiaeth Cymru.

Am ddim, awgrymir cyfraniad o £3.

This post is also available in: English