Sgwad Sgwennu’r Ifanc ar gyfer plant 11-16 oed gyda Jonathan Edwards

Sgwad Sgwennu’r Ifanc ar gyfer plant 11-16 oed gyda Jonathan Edwards

Date/Time
23/11/2019
10:00 am - 12:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


O 10am

Mae enillydd Gwobr Farddoniaeth Costa, Jonathan Edwards, yn dychwelyd i Ganolfan Dylan Thomas i gynnal gweithdy gyda’n hawduron Sgwad Sgwennu’r Ifanc oed uwchradd.

Ariennir a rheolir y sgwadiau gan Gyngor Abertawe gyda chefnogaeth gan Lenyddiaeth Cymru.

Am ddim – awgrymir cyfraniad o £3.

Cysylltwch â Chanolfan Dylan Thomas i gael rhagor o wybodaeth neu i gadw lle drwy e-bostio dylanthomas.lit@swansea.gov.uk neu ffonio 01792 463980.

This post is also available in: English