Mae llwybr ‘Hoff Losin Dylan’

Mae llwybr ‘Hoff Losin Dylan’

Date/Time
13/04/2022 - 24/04/2022
10:00 am - 4:30 pm


Fe’i cynhelir yn yr arddangosfa trwy gydol y gwyliau (o ddydd Mercher i ddydd Sul a gwyliau’r banc, rhwng 10am a 4.30pm)

Dewch draw i Ganolfan Dylan Thomas dros Wyliau’r Pasg i ddarganfod ein llwybr newydd sbon ‘Hoff Losin Dylan’! Roedd Dylan yn arfer dwlu ar fwyta losin yn y bath ac ysgrifennodd am rai o’i ffefrynnau yn ei straeon a’i ddarllediadau. Roedd e’ hefyd yn arfer prynu’i losin yn siop losin Mrs Ferguson cyn mynd i weld ffilm yn sinema Uplands. Gan gymryd ysbrydoliaeth o hyn, rydym wedi cuddio jariau bach sy’n cynrychioli’r losin yn yr arddangosfa Dwlu ar y Geiriau – allwch chi ddod o hyd iddyn nhw i gyd? Mae’n hwyl i bawb yn y teulu, waeth beth yw’ch oed, ac mae gwobr os dewch chi o hyd i bob jar.

Hefyd, cymerwch gip ar ein gweithgareddau’r Pasg am ddim, perffaith ar gyfer diwrnod glawog!

This post is also available in: English