‘Holiday Memory’ Gweithgaredd hunanarweiniedig yn ystod gwyliau’r haf

‘Holiday Memory’ Gweithgaredd hunanarweiniedig yn ystod gwyliau’r haf

Date/Time
21/07/2018 - 25/07/2018
10:00 am - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Bydd ein man dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer gweithgareddau hunanarweiniedig a chyfleoedd chwarae am ddim. Mae gweithgareddau’n cynnwys barddoniaeth fagnetig, cyfle i greu ac ysgrifennu cerdyn post, creu comic bach, llunio stori gyda ffelt, pypedau glan môr traddodiadol, gemau creu straeon a chornel darllen, a’r cyfan wedi’u hysbrydoli gan ddarllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’.

Sylwer mai gweithgareddau heb arweiniad yw’r rhain sydd ar gael i deuluoedd eu mwynhau gyda’i gilydd.

Yn wych i deuluoedd gyda phlant o bob oedran.
Galw heibio, am ddim.

This post is also available in: English