*Wedi’i ganslo* Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

*Wedi’i ganslo* Gweithgareddau hunanarweiniedig ‘Here in this spring’

Date/Time
12/04/2020
10:00 am - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


*Digwyddiad wedi’i ganslo*

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Abertawe’n atal llawer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol i helpu’r gymuned i ymladd yn erbyn coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a drefnwyd eisoes sy’n cynnwys cyswllt agos ag eraill am gyfnod hir mewn lleoliadau hamdden a chanolfannau cymunedol etc. O ganlyniad, mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod y digwyddiad hwn wedi’i ganslo. Welwn ni chi cyn bo hir!


Bydd ein Man Dysgu sy’n addas i deuluoedd ar agor ar gyfer chwarae hunanarweiniedig am ddim.

Mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau ysgrifennu creadigol â thema’r gwanwyn, pypedau ‘anifeiliaid Dylan’, gemau, cornel ddarllen, crefftau a gwisg i fyny.

Yn wych i deuluoedd gyda phlant o bob oedran.

Galw heibio.

Am ddim (awgrymir eich bod yn cyfrannu £3).

This post is also available in: English