Gweithdy Tawel i Deuluoedd: creu pos â syrpréis

Gweithdy Tawel i Deuluoedd: creu pos â syrpréis

Date/Time
31/05/2024
10:00 am - 12:00 pm


31 Mai, 10am – 12pm

Gweithdy yw hwn i deuluoedd y mae angen profiad gweithdy tawelach arnynt a bwriedir iddo fod yn addas i blant a phobl ag awtistiaeth ac sy’n niwrowahanol.

Yn y gweithdy hwn cawn ein hysbrydoli gan rywfaint o’r bywyd gwyllt a geir yng ngwaith Dylan Thomas, a byddwn yn dysgu sut i wneud pos papur wedi’i blygu gyda syrpréis yn gudd ynddo!

Bydd y cyfan yn cael ei wneud gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu a’u hailbwrpasu, sy’n amgylcheddol gynaliadwy.

Gall uchafswm o 24 person ddod i’n gweithdy. Archebwch eich tocyn grŵp/teulu am ddim yma: https://www.ticketsource.co.uk/whats-on/swansea/dylan-thomas-centre

This post is also available in: English