*Wedi’i ohirio* Gweithdai Poetry Wales

*Wedi’i ohirio* Gweithdai Poetry Wales

Date/Time
16/05/2020
10:30 am - 4:30 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


*Digwyddiad wedi’i ohirio*

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Abertawe’n atal llawer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol i helpu’r gymuned i ymladd yn erbyn coronafeirws.

Mae hyn yn cynnwys digwyddiadau a drefnwyd eisoes sy’n cynnwys cyswllt agos ag eraill am gyfnod hir mewn lleoliadau hamdden a chanolfannau cymunedol etc. O ganlyniad, mae’n ddrwg gennym gyhoeddi bod y digwyddiad hwn wedi’i ohirio. Welwn ni chi cyn bo hir!


Mae Poetry Wales yn dod i Ganolfan Dylan Thomas!

Byddwn yn cynnal dau weithdy, a arweinir gan Natalie Ann Holbrow yn y bore a chan Jonathan Edwards yn y prynhawn.

Mae bod yn greadigol yn amgylchedd ysbrydoledig Canolfan Dylan Thomas yn ffordd berffaith o ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas eleni.

Mae manylion llawn a gwybodaeth am gadw lle ar gael yma: http://bit.ly/36vJwFY

This post is also available in: English