Dylathon

Dylathon

Date/Time
26/10/2014 - 27/10/2014
All Day

Location
Grand Theatre


Byddwch yn rhan o ŵyl Dylan Thomas gampus o’i farddoniaeth, ei ddarllediadau, ei straeon a’i ffilmiau! Darlleniad 36 awr, di-baid o waith Dylan, yn fyw ar lwyfan Theatr y Grand, Abertawe, i ddathlu 100 mlynedd ers ei eni.

Mae’r rhaglen yn dechrau ddydd Sul 26 Hydref am 11.00am ac yn parhau tan nos Lun 27 Hydref, i orffen am 11.00pm, awr geni Dylan. Dewch am y cyfan – 36 awr – neu sesiynau unigol, sef 3 awr yr un. All unrhyw un, selogion a’r chwilfrydig fel ei gilydd, fforddio colli’r deyrnged unigryw hon, a fydd yn newid bywydau, i fardd telynegol gorau’r 20fed ganrif?

Am ragor o wybodaeth:

www.dylathon.com

This post is also available in: English