Diwrnod Dylan

Diwrnod Dylan

Date/Time
14/05/2016
10:00 am - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


10am – 12.30pm
Mae’r bardd a’r perfformiwr arobryn, Rhian Edwards, yn arwain gweithdy gyda’n Sgwad ‘Sgwennu Ifanc. Cysylltwch â’r Ganolfan am fwy o fanylion am y Sgwad.

1pm – 4pm
Sesiwn Galw Heibio i’r Teulu
Dewch i’n helpu i greu model o bentref Llareggub fel rhan o’n gweithgareddau Diwrnod Rhyngwladol Dylan. Byddwn yn creu pentref bychain 3D sy’n seiliedig ar dref ffugiol Dylan, Llareggub, lleoliad un o’i ddarnau o waith enwocaf, Dan y Wenallt. Byddwch hefyd yn cael cyfle i greu tai ac adeiladau bychain eich hun i fynd adref. Bydd ein pentref terfynol yn cael ei arddangos yn ein man dysgu trwy gydol mis Mai. Croeso i bob oedran.
Am ddim

This post is also available in: English