Cymhorthfa Farddoniaeth y Gymdeithas Farddoniaeth gyda Helen May Williams

Date/Time
12/08/2017
10:00 am - 5:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Dyma gyfle ardderchog i drafod eich barddoniaeth yn bersonol â’r bardd a’r tiwtor Helen May Williams, sy’n cynnig dadansoddiad hamddenol ond trylwyr o’ch cerddi. Byddwch yn nodi strategaethau i ddatblygu eich ysgrifennu ymhellach, yn trafod problemau rydych yn eu hwynebu ac yn edrych ar strategaethau ar gyfer datblygu eich gwaith. Bydd digon o amser i drafod yr holl bethau y mae angen i chi eu gwybod am ysgrifennu, diwygio a chyflwyno’ch gwaith.

Tocynnau

  • £20 ar gyfer aelodau’r Gymdeithas Farddoniaeth
  • £30 ar gyfer y rhai nad ydynt yn aelodau

Gallwch gadw lle ar-lein yn www.poetrysociety.org.uk/events neu ffoniwch Paul McGrane ar 020 7420 9881.

Unwaith byddwch wedi cadw lle, gofynnir i chi anfon hyd at 6 cherdd, neu uchafswm o 150 o linellau, ymlaen llaw, fel bod digon o amser gan Helen i ddarllen eich cerddi ymlaen llaw.

This post is also available in: English