Pawb yn Barod! Gweithdy Ysgrifennu Creadigol ar gyfer plant 8-11 oed gydag Emily Hinshelwood

Pawb yn Barod! Gweithdy Ysgrifennu Creadigol ar gyfer plant 8-11 oed gydag Emily Hinshelwood

Date/Time
01/06/2018
2:00 pm - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Teithiodd Dylan Thomas i bob math o leoedd – gan gynnwys America, Tsiecoslofacia, Iwerddon ac Iran. Llwyddodd i gyfleu synau, arogleuon ac ymdeimlad lleoedd gwahanol yn ei ysgrifennu.

Yn y gweithdy hwn, byddwch yn meddwl am leoedd rydych wedi ymweld â hwy – mor agos ag Uplands neu mor bell â’r lleuad – a byddwch yn defnyddio’r rheiny i ysbrydoli eich ysgrifennu eich hun.

Tocynnau: Am ddim

Book now

This post is also available in: English