Bil dafarn yn Nhalacharn yn perthyn i Dylan Thomas

off license bill

Bil dafarn yn Nhalacharn yn perthyn i Dylan Thomas. Dyddiedig 1 Mehefin, 1953, daeth y bil i £8 yn union ac fe’i cyhoeddwyd gan D.M Jenkins yn Swyddfa Bost Talacharn. Nid yw enw’r dafarn wedi’i nodi, ond credir bod y bil ar gyfer Gwesty Browns, lle’r oedd Dylan a Caitlin Thomas yn mynychu’n aml.

This post is also available in: English