Gweithdy i’r Teulu: Anifeiliaid Dylan

Gweithdy i’r Teulu: Anifeiliaid Dylan

Date/Time
25/02/2019
1:00 pm - 4:00 pm

Location
Canolfan Dylan Thomas


Cyfle i greu mygydau anifeiliaid 3D cerfluniol wedi’u hysbrydoli gan rai o’r anifeiliaid yng ngwaith Dylan Thomas, gan gynnwys cadnoid, tylluanod a theigrod.

Yn ogystal, bydd paentio wynebau a llu o weithgareddau difyr, i gyd wedi’u hysbrydoli gan anifeiliaid Dylan.

Addas i bob oed a gallu.

Galw heibio | Am ddim (awgrymir cyfraniad o £3)

This post is also available in: English