Dydd Dylan

Eleni, rydym yn dathlu gyda phenwythnos o ddigwyddiadau, gan gynnwys agor ein harddangosfa dros dro newydd, ‘Efallai y byddaf am wenu’.

No Events

Dydd Dylan, diwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol ar 14 Mai. Dyma ddyddiad darllediad cyntaf y ddrama Under Milk Wood a berfformiwyd yn wreiddiol ar lwyfan 92Y The Poetry Center, Efrog Newydd yn 1953.

Sut bynnag y byddwch chi’n dewis dathlu Dydd Dylan, cofiwch roi gwybod i ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy ddefnyddio #DyddDylan.

This post is also available in: English