Sgyrsiau a Theithiau

*Diweddariad i’n cwsmeriaid – Croeso nôl, rydym wedi gweld eich eisiau!!*

Ein horiau agor dros dro yw 10am i 4pm ddydd Mercher i ddydd Sul. Does dim angen i chi gadw slot i ymweld, ond byddwn yn monitro niferoedd ar y safle i sicrhau bod digon o le i bobl cadw pellter corfforol oddi wrth ei gilydd. Ffoniwch ni os ydych yn grŵp mawr a gallwn eich cynghori ymhellach. 


Humberveiw School Canada

Mae ein Swyddogion Llenyddiaeth, Dysgu ac Allgymorth yn rhoi sgyrsiau ar agweddau amrywiol ar waith, bywyd a chyd-destun diwylliannol Dylan. Rydym hefyd yn cynnig teithiau tywys o’n harddangosfa Dylan Thomas ‘Dwlu ar y Geiriau’.

Yn ddiweddar, gwnaethom siarad â Chymdeithas Hanesyddol Talacharn, rydym wedi croesawu Ysgol Gynradd Casllwchwr i fwynhau’r arddangosfa a sesiwn ysgrifennu creadigol ac wedi rhoi taith a chyflwyniad i griw o ganolfan newydd Seamus Heaney yn Wlster.

World Book Day DTC-6web

Rydym hefyd yn rhan o raglen 4-site y cyngor i hwyluso ymweliadau gan ysgolion Abertawe.

Rydym yn teilwra’n sgyrsiau a’n teithiau i ofynion pob grŵp, felly cysylltwch â ni drwy e-bostio dylanthomas.lit@swansea.gov.uk os hoffech wybod mwy, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Ganolfan Dylan Thomas!

Ysgol Bryn Tawe grp visit

This post is also available in: English