Sgyrsiau a Theithiau

*Diweddariad i’n cwsmeriaid – rydym ar agor, archebwch eich ymweliad am ddim!*

Rydym yn edrych ymlaen at agor ein drysau i’n hymwelwr unwaith eto. Nid yw’n syndod y bu’n rhaid i ni wneud rhai newidiadau y byddwch yn sylwi arnynt pan fyddwch yn dod i Arddangosfa Dylan Thomas. Byddwn ar agor ar ddydd Iau hyd at ddydd Sul, gyda’r drysau yn agor am 10am. Rydym wedi newid ein horiau agor dros dro fel y gallwn gynnig slotiau amser i ymwelwyr i sicrhau bod digon o le i gadw pellter cymdeithasol. Mae hyn hefyd yn caniatáu amser i ni lanhau rhwng pob slot. Cliciwch isod i gael gwybod mwy a sut i drefnu’ch ymweliad.


Humberveiw School Canada

Mae ein Swyddogion Llenyddiaeth, Dysgu ac Allgymorth yn rhoi sgyrsiau ar agweddau amrywiol ar waith, bywyd a chyd-destun diwylliannol Dylan. Rydym hefyd yn cynnig teithiau tywys o’n harddangosfa Dylan Thomas ‘Dwlu ar y Geiriau’.

Yn ddiweddar, gwnaethom siarad â Chymdeithas Hanesyddol Talacharn, rydym wedi croesawu Ysgol Gynradd Casllwchwr i fwynhau’r arddangosfa a sesiwn ysgrifennu creadigol ac wedi rhoi taith a chyflwyniad i griw o ganolfan newydd Seamus Heaney yn Wlster.

World Book Day DTC-6web

Rydym hefyd yn rhan o raglen 4-site y cyngor i hwyluso ymweliadau gan ysgolion Abertawe.

Rydym yn teilwra’n sgyrsiau a’n teithiau i ofynion pob grŵp, felly cysylltwch â ni drwy e-bostio dylanthomas.lit@swansea.gov.uk os hoffech wybod mwy, ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Ganolfan Dylan Thomas!

Ysgol Bryn Tawe grp visit

This post is also available in: English