Sesiwn i Wirfoddolwyr Crefftau

Date/Time
15/07/2023 - 18/11/2023
10:30 am - 1:00 pm


  • 15 Gorffennaf, 10.30am – 1pm
  • 19 Awst, 10.30am – 1pm
  • 16 Medi, 10.30am – 1pm
  • 21 Hydref, 10.30am – 1pm
  • 18 Tachwedd, 10.30am – 1pm

 

Mae ein Gwirfoddolwyr Crefftau’n cwrdd bob mis i greu amrywiaeth o eitemau i helpu gyda’n gwaith addysg ac ymgysylltu. Mae prosiectau’n cynnwys gwnïo pypedau bys, gwnïo gwisgoedd ffansi sy’n addas i ddefnyddwyr cadair olwyn, a chreu adnoddau synhwyraidd – wedi’u hysbrydoli gan waith Dylan. Dewch i fod yn rhan o’n tîm anhygoel!

I wirfoddoli, e-bostiwch Nicola yng Nghanolfan Dylan Thomas yn nicola.kelly@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 463980.

This post is also available in: English