The Filmscripts

Dylan Thomas – The Filmscripts, golygwyd gan John Ackerman (Llundain: Dent, 1995)

Roedd Dylan Thomas yn dwlu ar fynd i’r sinema o oedran ifanc. Ysgrifennodd draethawd, ‘The Films’, ar gyfer cylchgrawn Ysgol Ramadeg Abertawe yn ei arddegau, a thua diwedd ei fywyd ymddangosodd mewn symposiwm yn Efrog Newydd ar ‘Poetry and the Film’.

Cyflawnwyd y rhan fwyaf o’i waith ffilm yn ystod y rhyfel ar gyfer Strand Films. Roedd ei gydweithwyr yn cynnwys Graham Greene, Philip Lindsay a Julian Maclaren-Ross. Roedd yn weithiwr cyflogedig amser llawn, gan ysgrifennu sgriptiau ar gyfer ffilmiau dogfen propaganda, a ffilmiau eraill (megis Rebecca’s Daughters, a ffilmiwyd gan Karl Francis yn y 1990au) hanesyddol a dramâu gwleidyddol.

Ceir cyflwyniad cynhwysfawr i’r llyfr cyfan, a phob ffilm yn unigol, gan John Ackerman.

 • The Films
 • This is Colour
 • New Towns for Old
 • Balloon Site 568
 • CEMA
 • Young Farmers
 • Wales – Green Mountain, Black Mountain
 • Battle for Freedom
 • These are the Men
 • Conquest of a Germ
 • The Unconquerable People
 • Our Country
 • Fuel for Battle
 • A City Re-Born
 • A Soldier Comes Home
 • The Doctor and the Devils
 • Twenty Years A-Growing
 • Betty London
 • The Shadowless Man
 • The Three Weird Sisters
 • No Room at the Inn
 • The Beach of Falesa
 • Me and My Bike
 • Rebecca’s Daughters
 • Poetry and the Film: A Symposium

This post is also available in: English