Coronafeirws – Y newyddion a’r cyngor diweddaraf

*Diweddariad i’n cwsmeriaid*

Yn unol â chyngor y llywodraeth, bydd Cyngor Abertawe’n atal llawer o wasanaethau nad ydynt yn hanfodol i helpu’r gymuned i ymladd yn erbyn coronafeirws. Mae’r rhain yn cynnwys y lleoedd hynny lle mae’r cyhoedd yn dod at ei gilydd megis amgueddfeydd ac orielau. O ganlyniad, mae Arddangosfa Dylan Thomas ar gau dros dro.

Fodd bynnag, yn y cyfamser, mae’r wefan hon yn cynnwys ystod eang o wybodaeth am Dylan Thomas a’r arddangosfa y gallwch ei darllen yn eich amser eich hun, lle bynnag rydych chi.

Bydd ein tîm hefyd yn parhau i fod ar gael ar-lein i helpu i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am Dylan a’i waith. Yn y cyfamser, sicrhewch eich bod yn aros yn ddiogel ac yn dilyn canllawiau’r GIG a Llywodraeth y DU.

Dilynwch y dolenni swyddogol isod i gael yr arweiniad a’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â COVID-19. Byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gan ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio fel y bo’n briodol.

This post is also available in: English