Categori: Blog

Linda Evans o Ganolfan Dylan Thomas yn rhoi ei barn am Abertawe nawr ac yn y gorffennol. Ar 3 Gorffennaf 1969, safodd Tywysog Charles, a oedd newydd ei goroni’n Dywysog Cymru, ar risiau Neuadd y Ddinas Abertawe a datganodd fod …

Abertawe Dylan: 50 mlynedd fel dinas Read More »

Ar ôl gwrando ar ei ddarllediadau hiraethus enwog megis Quite Early One Morning a darllen ei farddoniaeth heddychlon, hyfryd, megis Fern Hill, roeddwn i’n credu fy mod yn adnabod Dylan. Roeddwn i’n anghywir. Rydw i wedi bod yn darllen The …

The Collected Stories ac ochr dywyll Dylan Read More »

Bydd gweithgareddau barddoniaeth, crefftau a theisen yn rhan o’r digwyddiad difyr hwn i deuluoedd a fydd yn dathlu pen-blwydd mab enwocaf Abertawe. I nodi’r diwrnod y byddai Dylan wedi dathlu’i ben-blwydd yn 105 oed, trefnwyd prynhawn o weithgareddau am ddim, …

Penblwydd Hapus Dylan! Read More »

Rydym wedi cael haf prysur hyfryd o weithdai a gweithgareddau yma yng Nghanolfan Dylan Thomas. Gan ddefnyddio darllediad radio Dylan Thomas, ‘Holiday Memory’ fel ein man cychwyn, mae ein sesiynau wedi cynnwys creu dyddlyfrau, addurno papur ysgrifennu ac ysgrifennu llythyr …

Rydyn ni wedi bod yn brysur! Read More »

Mae ein man dysgu i deuluoedd wedi bod ar agor trwy’r gwyliau ysgol i ymwelwyr allu galw heibio i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau creadigol, sy’n seiliedig ar ddarllediad Dylan Thomas o ‘Holiday Memory’. Gan ddefnyddio deunyddiau gwahanol a …

Cardiau Post Holiday Memory Read More »