Ysgol Ramadeg Abertawe 1927

grammar school

Ffotograff o grŵp o ddisgyblion o Ysgol Ramadeg Abertawe, 1927 wedi’i fframio. Mae Dylan yn bresennol yn y portread ar yr ochr chwith. Wedi’i osod ar wal.

Esboniodd ffrind ysgol i Dylan, Bob Rees, yr oedd Dylan yn bwriadu rhedeg y tu cefn er mwyn edrych fel petai’n ymddangos ar ddau ben y llun, ond cafodd ei atal gan athro a safai mewn man strategol.

Y print ffotograffig gwreiddiol yw’r arteffact hwn. Fe’i crëwyd drwy ddefnyddio camera ar drybedd a oedd yn troi.

This post is also available in: English