Canolfan Dylan Thomas

dylan thomas centre

Mae Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe ac yn ganolbwynt ar gyfer astudiaethau a digwyddiadau sy’n gysylltiedig â Dylan Thomas.

Somerset Place
Swansea
SA1 1RR

Tel: 01792 463980
E-mail: dylanthomas.lit@swansea.gov.uk

Ar agor
Ddydd Mawrth i ddydd Sul rhwng 10.00am a 4.30pm

Mae gan Ganolfan Dylan Thomas arddangosfa barhaol am Dylan Thomas a’i fywyd, yn ogystal â siop sy’n llawn llyfrau, posteri a memorabilia. Mae’r ganolfan hefyd yn gartref i raglen lenyddiaeth Ty Llên sy’n cynnal llawer o ddigwyddiadau llenyddol trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Gwyl Dylan Thomas a gynhelir bob blwyddyn yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd.

Mae mynediad am ddim i arddangosfa barhaol y ganolfan, ‘Dylan Thomas: Man and Myth’.

Dilynwch y ddolen i weld tudalennau Canolfan Dylan Thomas.

This post is also available in: English