I goffáu 50 mlynedd ers i Abertawe dderbyn statws dinas, trefnodd Canolfan Dylan Thomas ddau weithdy Sgwad Sgwennu’r Ifanc arbennig â thema ar gyfer ein grwpiau oedran uwchradd ym mis Gorffennaf. Dan arweiniad yr awdur arobryn, Rebecca F John, dechreuodd …

Sgwad Sgwennu’r Ifanc Canolfan Dylan Thomas yn dathlu 50 mlwyddiant Abertawe Read More »

Er ei fod yn adnabyddus am ei farddoniaeth, roeddwn yn llawn cyffro ar ôl darganfod bod Dylan hefyd wedi ysgrifennu ar gyfer y radio a ffilmiau. Wrth grwydro trwy’r arddangosfa, deuthum ar draws tudalen o un o’i ddarllediadau a dyna …

‘A tune on an ice-cream cornet’: Holiday Memory (1946) Read More »

‘Leave the tortoise alone, Mrs Porter. He’s not dead. He’s thinking.’-The Death of the King’s Canary by Dylan Thomas and John Davenport  O’r diwedd! Rwyf wedi darllen nofel Dylan (a ysgrifennwyd ar y cyd gyda John Davenport), sef The …

The Death of the King’s Canary Read More »

Rydym yn falch o gyhoeddi blog gwadd sy’n cyffwrdd â’r galon gan Arron Bevan-John, Swyddog Datblygu Cymunedau, Partneriaethau a Chyrchfannau Abertawe. Roedd yn fis Chwefror 2018, ac roeddwn wedi glanio ar fy nhraed. Roedd gan Alex a minnau rywbeth yn …

Rhamant a ddatblygodd yng Nghanolfan Dylan Thomas Read More »

Ein thema ar gyfer gweithgareddau hanner tymor mis Mai yw Teithiau Dylan. Er y treuliodd Dylan lawer o’i fywyd yn byw ac yn ysgrifennu yng Nghymru, teithiodd ar draws y DU ar gyfer perfformio barddoniaeth, darllediadau a digwyddiadau eraill. Treuliodd …

Tethiau Dylan Read More »