Ysgogiadau Ysgrifennu

Ysgogiadau Ysgrifennu

Bob pythefnos byddwn yn postio ysgogiadau ysgrifennu ar ein tudalennau Facebook a Twitter ac ar ein blog i roi ysbrydoliaeth i chi ar gyfer ysgrifennu, i roi ffocws i chi neu i gynnig her newydd i chi. 

Yn aml, bydd yr ysgogiadau hyn ar ffurf llun, ond weithiau byddwn yn cynnig gemau geiriau neu ymarferion penodol.

Gallant eich ysbrydoli i ysgrifennu cerdd, creu stori fer, creu darn o waith bywgraffiadol creadigol, ysgrifennu llythyr neu gael peth dihangdod.

Gallech gadw’r gwaith i chi’ch hun, ei rannu â theulu a ffrindiau neu ei anfon atom ni! Byddem yn dwlu ar gynnwys eich ymatebion ar ein sianeli cyfrifon cymdeithasol @CDTAbertawe (Twitter) a @CanolfanDylanThomas (Facebook).

Ysgogiad 1 ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Ysgrifennu

Rydym yn dechrau’n cyfres newydd o ysgogiadau ysgrifennu heddiw!

Ysgrifennwch gerdd neu ddarn o ffuglen fer wedi’u hysbrydoli gan y llun hwn.
Dyma ddau gwestiwn i’ch helpu i ddechrau:  

 • Sut daeth e’ yno?
 • Ar gyfer pwy oedd hwn tybed? 

Ysgogiad 2

Ysgrifennwch gerdd neu ddarn o ffuglen fer wedi’u hysbrydoli gan y llun hwn.
Dyma ddau gwestiwn i’ch helpu i ddechrau:  

 • Pwy sy’n byw mewn fflat fel hwn?
 • Beth sy’n digwydd yn y fflat hwn?

Ysgogiad 3

Ysgrifennwch gerdd neu ddarn o ffuglen fer wedi’u hysbrydoli gan y llun hwn.

 • O ble hwyliodd y llong?
 • Pwy sydd ar y llong?
 • Pam mae’r llong ym Marina Abertawe?
 • Ble fydd hi’n hwylio nesaf?

Ysgogiad 4

Ysgrifennwch gerdd neu ddarn o ffuglen fer wedi’u hysbrydoli gan y llun hwn.

 • Pwy yw hwn/hon?
 • Pam mae e/hi yma?
 • Beth yw ei stori?

This post is also available in: English