Creu eich Llareggub eich hun

Creu eich Llareggub eich hun

I anrhydeddu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, rydym wedi cynllunio gweithgaredd creadigol difyr wedi’i ysbrydoli gan Under Milk Wood, wrth i ni ddathlu 68 mlynedd ers ei berfformiad yn Efrog Newydd ym 1953.

Pan oedd Dylan yn ysgrifennu Under Milk Wood, tynnodd lun map o Llareggub i’w helpu i gynllunio a phlotio diwrnod ym mywyd preswylwyr tref lan môr fach Gymreig. Er mwyn eich helpu chi i greu eich stori, drama neu gerdd eich hun, rydym am i chi ddychmygu a chreu map o’ch tref neu le arbennig eich hun. Efallai y bydd yn fap stryd, map trysor, neu fap o bethau rhyfeddol! Edrychwch ar ein hysgogiadau am ysbrydoliaeth – mae pob un ohonynt yn dod o Under Milk Wood – neu argraffwch gopi o’n map dychmygol y gellir ei liwio er mwyn eich sbarduno.

Lawrlwythwch map 1

Lawrlwythwch map 2

Os hoffech chi greu rhai cymeriadau ar gyfer eich drama eich hun, mae gennym ysgogiadau ar gyfer hynny hefyd. Mae Under Milk Wood yn llawn pobl ryfeddol, a gallant ein hysbrydoli i ddatblygu preswylwyr ein bydoedd dychmygol ein hunain.

Cofiwch rannu’ch creadigaethau gorffenedig â ni! Rydym yn @CDTAbertawe ar Twitter, ac yn www.facebook.com/CanolfanDylanThomas. Fel arall, e-bostiwch ni yn dylanthomas.lit@swansea.gov.uk

Tirwedd

Yn gyntaf, meddyliwch am ba fath o dirwedd ydy hi.Dyma rai o’r lleoedd a’r nodweddion yn Under Milk Wood – a fydd unrhyw un ohonynt yn ymddangos ar eich map?

 • fishingboat-bobbing sea
 • Up in the quarry
 • at the top of the town
 • Salt Lake Farm
 • in a cave in a waterfall in a wood
 • you can see all the town below you
 • Less than five hundred souls inhabit the three quaint streets
 • few narrow bylanes and scattered farmsteads
 • its cobbled streets and its little fishing harbour
 • neglected graveyard
 • Over the hills and far away
 • to the field with the nannygoats
 • The sea lolls, laps and idles in
 • musical wind in Coronation Street and Cockle Row
 • winding through the Coronation cherry trees
 • the sun springs down on the rough and tumbling town
 • the hedges of Goosegog Lane
 • the streets, fields, sands and waters
 • Donkeys angelically drowse on Donkey Down
 • Too rough for fishing today

Adeiladau

Mae’n rhaid i’ch preswylwyr fyw yn rhywle! Pa adeiladau a siopau sydd yno?

 • chill, squat chapel
 • in the pink-eyed cottage next to the undertaker’s
 • Bay View, a house for paying guests
 • humble, two-storied houses
 • run to the Cockle Street sweet-shop
 • window thrown wide to the sun
 • The windy town is a hill of windows

Preswylwyr

Pwy sy’n byw yno? Gallwch ddefnyddio ein teclyn creu cymeriad i’ch helpu!

 • the farmers, the fishers, the tradesmen and pensioners
 • cobbler, schoolteacher, postman and publican
 • drunkard, dressmaker, preacher, policeman
 • Oh, what’ll the neighbours say
 • He hasn’t got a leg
 • Talking to the lamp-post
 • People are moving, now, up and down the cobbled street
 • waltzing up the street like a jelly
 • There’s a nasty lot live here when you come to think.
 • The town’s as full as a lovebird’s egg

Beth gallwch chi ei weld a’i glywed?

 • The town smells of seaweed and breakfast
 • the voices of children and the noises of children’s feet on the cobbles
 • The quick footsteps hurry on along the cobbles
 • the clip clop of horses
 • herring gulls heckling down to the harbour
 • The afternoon buzzes like lazy bees round the flowers
 • the larrupped waves
 • A breeze from the creased water sighs the streets
 • wind-shaken wood    

Rydym wedi rhoi cynnig ar greu enwau lleoedd ar gyfer ein map; rydym wedi ceisio defnyddio synau a lluniau fel mae Dylan yn ei wneud yn Dan y Wenallt. Gallwch chi ddefnyddio’r rhain, neu greu eich rhai eich hun!

 • Pont Bili Broga
 • Siglen Awyr Heulog
 • Pwll Drewllyd
 • Afon yr Enfys
 • Cors-Sgidiau-Glaw
 • Storfa Bren Jac-Y-Do
 • Bryn Bwni
 • Uwchben Blodau’r Bardd
 • Gelli’r Trysor Cudd

This post is also available in: English