Ffotograffau trwy garedigrwydd merch Elaine, Dr Leanna Broom, a’i mab, Barrie Kidwell.

Daeth ein blog olaf i ben gydag Elaine wrth ddrysau Sefydliad Brenhinol De Cymru. Dyma’r hyn a ddigwyddodd nesaf. Llwyddodd Elaine, gydag ychydig bach o olau tortsh yn unig i’w chynorthwyo, i ymbalfalu i’w desg yn y llyfrgell fenthyca ar …

Elaine Griffiths: Warden Cyrch Awyr Ieuengaf Cymru yn yr Ail Ryfel Byd – Rhan 2 Darllen mwy »

Ffotograffau trwy garedigrwydd merch Elaine, Dr Leanna Broom, a’i mab, Barrie Kidwell

Mae Linda yn edrych ar brofiadau anhygoel Elaine Griffiths, preswylydd o Abertawe ac un o gyfoedion Dylan Thomas.  Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae sefydliadau addysgol yn Abertawe ar gau i’r rhan fwyaf o ddisgyblion mewn ymgais i leihau cyfraddau …

Elaine Griffiths: Warden Cyrch Awyr Ieuengaf Cymru yn yr Ail Ryfel Byd – Rhan 1 Darllen mwy »