Caffi

Mae Canolfan Dylan Thomas, yn Ardal Forol Abertawe, yn un o adeiladau mwyaf eiconig y ddinas. Ers agor ym 1825, mae’r adeilad wedi cael cyfnod amrywiol a diddorol ac mae wedi cael ei ddefnyddio fel Neuadd y Ddinas, canolfan gwaith ieuenctid a choleg addysg bellach dros y blynyddoedd.

Y llynedd, cafodd Prifysgol Cymru brydles yr adeilad ac mae wedi buddsoddi’n sylweddol mewn gwaith adnewyddu yn y ganolfan, gan wella ac ehangu cyfleusterau, wrth sicrhau bod darpariaeth y ganolfan hefyd yn cael ei gwella ymhellach ac yn barod i ddathlu canmlwyddiant ers geni Dylan Thomas ym mis Hydref.

Bellach mae’n lleoliad aml-ddiben sy’n agored i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau ac achlysuron. Mae’r cyfleusterau newydd yn y ganolfan hefyd yn cynnwys lle deor ar gyfer busnesau sydd â diddordeb mewn lleoli yn Abertawe, ac mae’n gartref i un o hybiau uwchgyfrifiadura o’r radd flaenaf Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru.
Fel rhan o’r gwaith adnewyddu cyffrous hwn, mae’r caffi yng Nghanolfan Dylan Thomas bellach ar agor am fusnes.

Fe’i agorwyd ym mis Gorffennaf ac mae gan y caffi cynnes a chroesawgar hwn le i ychydig llai na 40 o bobl eistedd. Yn y prif gyntedd, drws nesaf i’r arddangosfa, mae ar agor o 10am tan 4pm bob dydd ac yn gweini teisennau cartref, sgonau, coffi Canmlwyddiant Dylan Thomas newydd ei fragu, cawl twym, a saladau a brechdanau wedi’u gwneud yn ffres yn ôl yr archeb gan ein cogydd amser llawn.
Mae gan y caffi fwydlen lawn ac amrywiol o safon uchel ac mae’n cynnig bargeinion brecwast ac amser cinio gwych, megis brechdan facwn a diod boeth am £2.50. Hefyd, mae bwydlen i blant gyda bargen pryd plant ffantastig am £3.50 yn unig.

Mae’r caffi’n berffaith i bawb, o dwristiaid ac ymwelwyr â’r ganolfan sy’n cael cinio hamddenol i weithwyr swyddfa yn yr ardal sy’n galw draw am frechdan.
Dewch i ymweld â ni heddiw.

Y Caffi
Canolfan Dylan Thomas
Somerset Place
Abertawe
SA1 1RR
Rhif ffôn: 01792 532200

This post is also available in: English