Awdur: Hannah Grover

Treuliodd Dylan Thomas lawer o gyfnod yr Ail Ryfel Byd yn ysgrifennu sgriptiau ffilm ar gyfer ffilmiau dogfen byr a ddarlledwyd i hysbysu’r cyhoedd a chodi calonnau. Roedden nhw’n cynnwys ‘A City Re-Born’, sy’n edrych ar ddinistriad Cofentri a chynlluniau …

‘A Soldier Comes Home’ Read More »

Yn y cyntaf o gyfres fer o flogiau ar fannau ysgrifennu Dylan, byddwn yn edrych ar ddau le a ddefnyddiodd yng ngorllewin Cymru. Drwy gydol hanes, mae ysgrifenwyr wedi chwilio am noddfa dawel, hafan lle gallant gau eu hunain rhag …

Mannau a lleoedd ysgrifennu Dylan Read More »

Tagiwyd: , ,

Mae 23 Ebrill eleni’n nodi 404 o flynyddoedd ers marwolaeth William Shakespeare, a hefyd 456 o flynyddoedd ers ei eni. Cynhelir dathliadau ei ben-blwydd eleni ar-lein, gyda Share Your Shakespeare, digwyddiad byd-eang dan arweiniad yr RSC. Cychwynnodd hoffter Dylan Thomas …

Dylan a Shakespeare Read More »

Tagiwyd: , , ,

Cynhaliwyd Diwrnod y Llyfr ar 5 Mawrth eleni, ac i ddathlu, croesawyd disgyblion o Ysgol Gynradd Danygraig ac Ysgol Pen-y-Bryn i Ganolfan Dylan Thomas. Roedd y myfyrwyr o Ysgol Pen-y-Bryn wedi helpu’r bobl ifanc o Ysgol Danygraig i archwilio ein …

‘Dwlu ar y Geiriau’ ar Ddiwrnod y Llyfr Read More »

Mae’r cyfyngiadau symud yn her i ni i gyd – ond dychmygwch sut byddai un o feibion enwocaf Abertawe wedi teimlo! Ysbrydolwyd Dylan gan y byd a’r pobl o’i gwmpas, ac roedd digwyddiadau rhyngwladol yn effeithio arno hefyd. Treuliodd y …

Coronafeirws – Sut byddai Dylan wedi ymdopi â’r cyfyngiadau symud? Read More »

Tagiwyd: ,