Awdur: Hannah Grover

Rhamant a ddatblygodd yng Nghanolfan Dylan Thomas

Rydym yn falch o gyhoeddi blog gwadd sy’n cyffwrdd â’r galon gan Arron Bevan-John, Swyddog Datblygu Cymunedau, Partneriaethau a Chyrchfannau Abertawe. Roedd yn fis Chwefror 2018, ac roeddwn wedi glanio ar fy nhraed. Roedd gan Alex a minnau rywbeth yn

Tagiwyd: , , , ,

Cerdd y Mis – ‘Fern Hill’

‘Now as I was young and easy under the apple boughsAbout the lilting house and happy as the grass was green’, Mae Cerdd y Mis ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar un o gerddi mwyaf poblogaidd Dylan, sef ‘Fern

‘This Is Not A Poem’

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r blog gwadd hwn gan Eric Ngalle Charles a Greg Lewis, sy’n cyflwyno This Is Not A Poem, prosiect cyffrous rydym yn cydweithio arno. Mae tîm arobryn yn cynhyrchu ffilm fer newydd a gaiff ei dangos am

‘The rocketing wind’

Yng Nghymru, ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, gall y tywydd fod yn hynod anrhagweladwy; nodweddir yr amser byrhoedlog rhwng diwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn yn aml gan dywydd stormus, annymunol o oer gyda gwyntoedd cythreulig, yn ogystal

‘Return Journey’ a digwyddiadau eraill ym mis Chwefror

Digwyddodd un o ddigwyddiadau pwysicaf bywyd Dylan Thomas, ar lefel bersonol ac, o ganlyniad, ar lefel lenyddol bellgyrhaeddol, ym mis Chwefror.  Fe’i hadwaenir fel y Blitz Tair Noson, rhwng 19 a 21 Chwefror 1941, pan gafwyd cyfres ddistrywiol o gyrchoedd

Top