Awdur: Hannah Grover

‘This Is Not A Poem’

Mae’n bleser gennym gyhoeddi’r blog gwadd hwn gan Eric Ngalle Charles a Greg Lewis, sy’n cyflwyno This Is Not A Poem, prosiect cyffrous rydym yn cydweithio arno. Mae tîm arobryn yn cynhyrchu ffilm fer newydd a gaiff ei dangos am

‘The rocketing wind’

Yng Nghymru, ac yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol, gall y tywydd fod yn hynod anrhagweladwy; nodweddir yr amser byrhoedlog rhwng diwedd y gaeaf a dechrau’r gwanwyn yn aml gan dywydd stormus, annymunol o oer gyda gwyntoedd cythreulig, yn ogystal

‘Return Journey’ a digwyddiadau eraill ym mis Chwefror

Digwyddodd un o ddigwyddiadau pwysicaf bywyd Dylan Thomas, ar lefel bersonol ac, o ganlyniad, ar lefel lenyddol bellgyrhaeddol, ym mis Chwefror.  Fe’i hadwaenir fel y Blitz Tair Noson, rhwng 19 a 21 Chwefror 1941, pan gafwyd cyfres ddistrywiol o gyrchoedd

Cerdd y Mis: ‘A Winter’s Tale’

‘Once when the world turned old On a star of faith pure as the drifting bread, As the food and flames of the snow, a man unrolled The scrolls of fire that burned in his heart and head,’ ‘A Winter’s

A Child’s Christmas in Wales…

Cyn perfformiad Cwmni Theatr Fluellen o A Child’s Christmas in Wales ar 14 Rhagfyr (gwybodaeth am docynnau yma), bydd Charlotte Rogers o Ganolfan Dylan Thomas yn ystyried apêl fyd-eang stori hudol Dylan. ‘Roedd hi’n bwrw eira. Roedd hi wastad yn

Top