Awdur: Hannah Grover

Os ydych chi’n byw ger Marina Abertawe, beth am ychwanegu ychydig o ddiwylliant at eich sesiwn ymarfer corff ddyddiol a mwynhau taith gerdded ar thema Dylan drwy ran o’r Ardal Forol? Hyd y daith gerdded wastad hon yw tua 1 …

Llwybr Cerdded Dylan Thomas o gwmpas Marina Abertawe Read More »

Creodd Dylan Thomas gast anhygoel o gymeriadau i boblogi tref fach glan môr Llareggub yng Nghymru, ond rydyn ni’n credu bod lle i un neu ddau arall! Pwy hoffech chi ei weld yn byw ochr yn ochr â Poli Gardis, …

Crëwch eich preswylydd eich hun ar gyfer Llareggub! Read More »

Wrth i dymor y gwyliau nesáu, mae gwestai mawr a bach ar draws Prydain yn hynod dawel wrth i berchnogion gydymffurfio â rheolau llym y llywodraeth i atal Coronafeirws rhag lledaenu. Ar 14 Mai, Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, byddwn yn …

‘Dinistr digariad’ Mrs Ogmore-Pritchard Read More »

#DiwrnodDylan Hapus! Heddiw rydym yn dathlu’r darlleniad cyntaf o Under Milk Wood ar y llwyfan a gynhaliwyd ar y diwrnod hwn, 67 o flynyddoedd yn ôl.   Drwy gydol y dydd rydym wedi bod yn profi eich gwybodaeth am ddrama …

Ydych chi’n feistr Milk Wood? Read More »

Yn ei hail flog ar fannau ysgrifennu Dylan, mae Linda Evans o Ganolfan Dylan Thomas yn edrych ar yr amser a dreuliodd yn Donegal. Yng nghanol mis Medi 1935, ysgrifennodd Dylan o Abertawe at yr ysgrifennwr Desmond Hawkins gan ddweud …

Mannau a lleoedd ysgrifennu Dylan: Dylan yn Donegal Read More »